กระปุกขนม PET ฝาน้ำตาล ขนาด 85*100mm

กระปุกขนม PET ฝาน้ำตาล ขนาด 85*100mm (กว้าง 8.5 ซม สูง 10ซม)

ความจุ 500 ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท
  • แถวละ 67ใบ ตกใบละ 14 บาท
  • ลังละ 402ใบ ตกใบละ 12 บาท

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว

192 บาท

กระปุกขนม PET ฝาน้ำตาล ขนาด 85*100mm (กว้าง 8.5 ซม สูง 10ซม)

แพ็คละ 12 ใบ 

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว

Related Products

Scroll To Top