กระปุกขนม PET ฝาน้ำตาล ขนาด 85*120mm

กระปุกขนม PET ฝาน้ำตาล ขนาด 85*120mm (กว้าง 8.5 ซม สูง 12ซม)

ความจุ600ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 18 บาท
  • แถวละ 67 ใบ ตกใบละ 16 บาท
  • ลังละ 335 ใบ ตกใบละ 14 บาท

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

216 บาท

กระปุกขนม PET ฝาน้ำตาล ขนาด 85*120mm (กว้าง 8.5 ซม สูง 12ซม)

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 18 บาท
  • แถวละ 67 ใบ ตกใบละ 16บาท
  • ลังละ 335 ใบ ตกใบละ 14 บาท

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

Related Products

Scroll To Top