กระปุกขนม

กระปุกขนม คุ้กกี้ ธัญพืช ผลไม้อบแห้ง

กระปุกขนม 

There are 30 products.

Subcategories

กระปุกขนม/คุ้กกี้

กระปุกขนม หรือ คุ้กกี้ ทำจากพลาสติก food grade 

ถังเบเกอรี่

ถังเบเกอรี่ สำหรับใส่ขนม คุ้กกี้ ต่างๆ

ทำจากพลาสติก หนา food grade 

กระปุกขนม PET ฝาน้ำตาล ขนาด 85*85mm (กว้าง 8.5 ซม สูง 8.5ซม) ความจุ 400 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท แถวละ 67ใบ ตกใบละ14 บาท ลังละ 469ใบ ตกใบละ 12.5 บาท สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว

192 บาท

******ยกเลิกจำหน่าย******  กระปุกพีพีหูหิ้วฝาส้ม450ml แพ็คละ 15ใบ ขนาด ปากกว้าง 9.5ซม ก้น กว้าง8ซม สูง9.5ซม

85 บาท

******ยกเลิกจำหน่าย******  กระปุกพีพีหูหิ้วฝาทอง 450ml แพ็คละ 15ใบ ขนาด ปากกว้าง 9.5ซม ก้น กว้าง8ซม สูง9.5ซม

85 บาท

******ยกเลิกจำหน่าย******  กระปุกพีพีหูหิ้วฝาน้ำตาล 450ml แพ็คละ 15ใบ ขนาด ปากกว้าง 9.5ซม ก้น กว้าง8ซม สูง9.5ซม

85 บาท

กระปุกขนม PET ฝาใส ขนาด 65*100mm (กว้าง 6.5 ซม สูง10ซม) ความจุประมาณ 300ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 15 บาท แถวละ 113ใบ ตกใบละ 13 บาท ลังละ 678ใบ ตกใบละ 11 บาท สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

180 บาท

กระปุกขนม PET ฝาน้ำตาล ขนาด 65*100mm (กว้าง 6.5 ซม สูง10ซม) ความจุประมาณ 300ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 15บาท แถวละ 113ใบ ตกใบละ 13 บาท ลังละ 678ใบ ตกใบละ 11 บาท สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

180 บาท

กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด 85*85mm (กว้าง 8.5 ซม สูง 8.5ซม) ความจุ 400 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท แถวละ 67ใบ ตกใบละ14 บาท ลังละ 469ใบ ตกใบละ 12.5 บาท สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว

192 บาท

กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด 85*120mm (กว้าง 8.5 ซม สูง 12ซม) ความจุ 600ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 18 บาท แถวละ 67ใบ ตกใบละ 16 บาท ลังละ 335ใบ ตกใบละ 14 บาท   สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

216 บาท

กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 85*120MM ความจุ 600 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 19 บาท แถวละ 67ใบ ตกใบละ 17 บาท ลังละ 335ใบ ตกใบละ 15 บาท   สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว

228 บาท

กระปุกขนม PET ฝาอลูมิเนียมทอง 100*100mm (10*10ซม) ความจุ 650 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ20 บาท แถวละ 48ใบ ตกใบละ 18 บาท ลังละ 288ใบ ตกใบละ 16 บาท สำหรับใส่ขนม คุ้กกี้ต่างๆ  สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว

240 บาท

NEW! กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด กว้าง100mm * สูง120mm ความจุ 900ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 20 บาท แถวละ 48ใบ ตกใบละ 18 บาท ลังละ 240ใบ ตกใบละ 16 บาท   สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว

240 บาท

กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด กว้าง100mm * สูง120mm ความจุ 900 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 21 บาท แถวละ 48ใบ ตกใบละ 19 บาท ลังละ 240 ใบ ตกใบละ 17บาท   สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว

252 บาท

กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 85*150MM ความจุ 700 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 19.5 บาท แถวละ 67ใบ ตกใบละ  18 บาท ลังละ 268ใบ ตกใบละ 16  บาท   สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว ปิดแบบไม่ต้องใช้เครื่อง

234 บาท

กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด 85*150MM ความจุ 700 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 19 บาท แถวละ 67ใบ ตกใบละ  17บาท ลังละ 268ใบ ตกใบละ 15  บาท   สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว ปิดแบบไม่ต้องใช้เครื่อง

228 บาท

กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด 65*145MM ความจุ 400 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท แถวละ 113ใบ ตกใบละ 13บาท ลังละ 452ใบ ตกใบละ 12 บาท   สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว ปิดแบบไม่ต้องใช้เครื่อง

192 บาท

กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 65*145 MM ความจุ 400 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท แถวละ 113ใบ ตกใบละ 14บาท ลังละ 452ใบ ตกใบละ 13 บาท   สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว ปิดแบบไม่ต้องใช้เครื่อง

192 บาท

******สินค้าหมดชั่วคราว****** กระปุกคุ้กกี้ทรงกระบอกเล็ก ขนาดกว้าง 5.5 ซม สูง9ซม เป็นพลาสติกแข็ง เนื้อ ps  foodgrade เหมาะสำหรับใส่ขนม คุ้กกี้ ถั่ว หรืออาหารแห้งต่างๆ ราคา แพค 10 ใบๆละ 8.9บาท แถว 50 ใบๆละ 7บาท ลังละ 300 ใบๆ ละ 6บาท

89 บาท

กระปุกคุ้กกี้ทรงกระบอกกลาง /10ใบ ขนาดกว้าง 6 ซม สูง 12ซม เป็นพลาสติกแข็ง เนื้อ ps  foodgrade เหมาะสำหรับใส่ขนม คุ้กกี้ ถั่ว หรืออาหารแห้งต่างๆ ราคา แพค 10 ใบๆละ 10บาท แถว 50 ใบๆละ 7.8บาท ลังละ 200 ใบๆ ละ  7บาท

100 บาท

กระปุกใส่เค้กใส ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด กว้าง 6ซม ยาว 11ซม สูง5 ซม  280ml เป็นพลาสติกแข็ง เนื้อ ps  foodgrade เหมาะสำหรับใส่ขนม เค้กเลเยอร์ คุ้กกี้ ถั่ว หรืออาหารแห้งต่างๆ ราคา แพค 10 ใบๆละ 12บาท แถวละ50 ใบๆละ 10 บาท ลังละ 400ใบๆ ละ 8.8 บาท

120 บาท

กล่องเหลี่ยมจตุรัสใส #9560 ขนาด 9.5x9.5ซม สูง 6 ซม  แพ็คละ 10 ใบๆละ 14.5บาท ลังละ 200ใบๆละ 12 บาท ความจุ 330ml สำหรับใส่ขนม คุ้กกี้ ชีสเค้ก  สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง 

145 บาท

กล่องขนมทรงวงรี สไตล์เกาหลี ขนาด ฐาน กว้าง 8*12ซม ปาก9.5*15ซม สูง 5 ซม ขนาด 500ml เหมาะสำหรับใส่คุ้กกี้ ขนม เค้ก material : PET food grade 1 แพ็ค 50ชุด 1ลัง 1000ชุด

288 บาท 320 บาท -10%
ลดราคา!

กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด 100*55MM ความจุ 330 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 15 บาท แถวละ 48ใบ ตกใบละ 13 บาท ลังละ 528ใบ ตกใบละ 11บาท   สำหรับใส่น้ำพริก คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว *ใส่น้ำหริกแห้งได้ประมาณ130-150กรัม*

180 บาท

******ยกเลิกจำหน่าย****** กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 100*55MM ความจุ 330 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท แถวละ 48ใบ ตกใบละ 14 บาท ลังละ 528ใบ ตกใบละ 12.5บาท   สำหรับใส่น้ำพริก คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว *ใส่น้ำหริกแห้งได้ประมาณ130-150กรัม*

192 บาท

กระปุกขนม PET ฝาใดำ ขนาด 85*100mm (กว้าง 8.5 ซม สูง 10ซม) ความจุ 500 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท แถวละ 67ใบ ตกใบละ 14 บาท ลังละ 402ใบ ตกใบละ 12 บาท สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว

192 บาท

กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 85*100mm (กว้าง 8.5 ซม สูง 10ซม) ความจุ 500 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 17 บาท แถวละ 67ใบ ตกใบละ 15บาท ลังละ 402ใบ ตกใบละ 13 บาท สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว

204 บาท

กระปุกขนม PET ฝาอลูมิเนียมทอง 85*85mm (8*8ซม) ความจุ 400 ml แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท แถวละ 67ใบ ตกใบละ15 บาท ลังละ 469ใบ ตกใบละ 13 บาท สำหรับใส่ขนม คุ้กกี้ต่างๆ  สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง กระปุกขนม ฝาเกลียว

192 บาท

กล่องใส่เค้กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทรงสูง/10 เนื้อพลาสติกแข็ง pS foodgrade สำหรับใส่เค้กเลเยอร์ ขนม คุ้กกี้ต่าง ขนาด กว้าง 6.3ซม ยาว 12ซม สูง 7 ซม จุ400ml แพ็ค10ใบๆละ 13.5บาท แถวละ 35ใบๆละ 12.9บาท ลังละ 280ใบๆละ 11.8บาท

135 บาท

กระปุกเหลี่ยมPET HY8575 ขนาด ฐานกว้าง 6.8*6.8ซม ปาก 8.8*8.8ซม สูง8ซม สำหรับใส่คุ้กกี้/เค้ก/บราวนี่ ขนมต่างๆ  แพ็คละ 100ใบ 215บาท ลังละ 2100ใบ 4300บาท

215 บาท

กล่องพลาสติกเหลี่ยม pet #9774 ขนาดก้นกว้าง 7*7ซม ปากกว้าง 10*10ซม สูง 7.5ซม 420ml แพ็คละ 50ชุด ลังละ 1500ชุด

155 บาท

กล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าใส่เค้ก  ขนาด 11*6.3*4.5cm ความจุประมาณ 250ML เนื้อพลาสติกpet แพ็คละ 50ชุด  ลังละ 1200ชุด

175 บาท
แสดง 1 - 30 of 30 รายการ

Scroll To Top