ถุงซิปหน้าขุ่นหลังทองตั้งได้ 18x26 cm (50ใบ)

ถุงซิปหน้าขุ่นหลังทองตั้งได้ 18x26 cm

หนา 200ไมครอน

50ใบๆละ 4บาท

100ใบๆละ 3.8บาท

1000ใบๆละ  3.3บาท

**ขนาดอาจมีการคลาดเคลื่อน 0.2-0.5มม

200 บาท

ถุงซิปหน้าขุ่นหลังทองตั้งได้ 18x26 cm

หนา 200ไมครอน

50ใบๆละ 4บาท

100ใบๆละ 3.8บาท

1000ใบๆละ  3.3บาท

**ขนาดอาจมีการคลาดเคลื่อน 0.2-0.5มม

Related Products

Scroll To Top