กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 85*120MM

กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 85*120MM

ความจุ 600 ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 19 บาท
  • แถวละ 67ใบ ตกใบละ 17 บาท
  • ลังละ 335ใบ ตกใบละ 15 บาท

 

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว

228 บาท

กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 85*120MM

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 19 บาท
  • แถวละ 67ใบ ตกใบละ 17บาท
  • ลังละ 335ใบ ตกใบละ 15 บาท

 

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

Related Products

Scroll To Top