กระปุกขนม PET ฝาอลูทอง 100*100mm (10*10ซม)

กระปุกขนม PET ฝาอลูมิเนียมทอง 100*100mm (10*10ซม)

ความจุ 650 ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ20 บาท
  • แถวละ 48ใบ ตกใบละ 18 บาท
  • ลังละ 288ใบ ตกใบละ 16 บาท

สำหรับใส่ขนม คุ้กกี้ต่างๆ  สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว

240 บาท

กระปุกขนม PET ฝาอลูมิเนียมทอง 100*100mm (10*10ซม)

ความจุ 650ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ20 บาท
  • แถวละ 48ใบ ตกใบละ 18 บาท
  • ลังละ 288ใบ ตกใบละ 16 บาท

สำหรับใส่ขนม คุ้กกี้ต่างๆ  สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

Related Products

Scroll To Top