กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 100*120MM

กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด กว้าง100mm * สูง120mm

ความจุ 900 ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 21 บาท
  • แถวละ 48ใบ ตกใบละ 19 บาท
  • ลังละ 240 ใบ ตกใบละ 17บาท

 

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว

252 บาท

NEW! กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด กว้าง100mm * สูง120mm

ความจุ 900 ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 21 บาท
  • แถวละ 48ใบ ตกใบละ 19 บาท
  • ลังละ 240 ใบ ตกใบละ 17บาท

 

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว

Related Products

Scroll To Top