กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด 85*150MM

กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด 85*150MM

ความจุ 700 ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 19 บาท
  • แถวละ 67ใบ ตกใบละ  17บาท
  • ลังละ 268ใบ ตกใบละ 15  บาท

 

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว ปิดแบบไม่ต้องใช้เครื่อง

228 บาท

กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด 85*150MM

ความจุ 700 ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 19 บาท
  • แถวละ 67ใบ ตกใบละ  17บาท
  • ลังละ 268ใบ ตกใบละ 15  บาท

 

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว ปิดแบบไม่ต้องใช้เครื่อง

Related Products

Scroll To Top