กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด 65*145MM

กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด 65*145MM

ความจุ 400 ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท
  • แถวละ 113ใบ ตกใบละ 13บาท
  • ลังละ 452ใบ ตกใบละ 12 บาท

 

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว ปิดแบบไม่ต้องใช้เครื่อง

192 บาท

กระปุกขนม PET ฝาดำ ขนาด 65*145MM

ความจุ 400 ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท
  • แถวละ 113ใบ ตกใบละ 13บาท
  • ลังละ 452ใบ ตกใบละ 12 บาท

 

สำหรับใส่คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว ปิดแบบไม่ต้องใช้เครื่อง

Related Products

Scroll To Top