1. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนสินค้าได้ ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ได้รับสินค้า

2. สินค้าที่จะนำเปลี่ยนจะต้องไม่มีการแกะออกจากแพ็ค หรือ ทดลองบรรจุขนม/อาหาร

3. มูลค่าของสินค้าใหม่ที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยน จะต้องมียอดรวมมากกว่าหรือเท่ากับของที่ซื้อไป
4. ค่าส่งจะไม่สามารถคืนได้ และลูกค้าจะรับผิดชอบในส่วนของการส่งสินค้าคืนกลับมายังบริษัท
5. ในกรณีของรายการเกิน3000บาทและจัดส่งฟรี ถ้าต้องการเปลี่ยนสินค้า การส่งรอบสองจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
6. บริษัทไม่มีนโยบายคืนเป็นเงินสดค่ะ

Scroll To Top