กล่องขนมไดฟูกุ 2 หลุมฐานขาว /50ชุด

กล่องขนมไดฟูกุ 2 หลุมฐานขาว

แพ็คละ 50ชุด

1ลัง 1200ชุด

ขนาด ประมาณ กว้าง 9 ซม ยาว 15ซม สูง 5ซม ขนาดหลุม 6ซม

เหมาะสำหรับใส่ขนมไดฟูกุ ขนมโมจิ ขนมเปี๊ยะ

175 บาท

กล่องขนมไดฟูกุ 2 หลุมฐานขาว

แพ็คละ50ชุด

ขนาด ประมาณ กว้าง 9 ซม ยาว 15ซม สูง 5ซม ขนาดหลุม 6ซม

เหมาะสำหรับใส่ขนมไดฟูกุ ขนมโมจิ ขนมเปี๊ยะ

Related Products

Scroll To Top