กล่องขนมไดฟูกุ 3 หลุมฐานขาว /50ชุด

กล่องขนมไดฟูกุ 3 หลุมฐานขาว

แพ็คละ 50ชุด

1ลัง 800 ชุด

ขนาด ประมาณ กว้าง 9 ซม ยาว 22ซม สูง 5ซม ขนาดหลุม 6ซม

เหมาะสำหรับใส่ขนมไดฟูกุ ขนมโมจิ ขนมเปี๊ยะ

195 บาท

กล่องขนมไดฟูกุ 3 หลุมฐานขาว

แพ็คละ 50ชุด

ขนาด ประมาณ กว้าง 9 ซม ยาว 22ซม สูง 5ซม ขนาดหลุม 6ซม

เหมาะสำหรับใส่ขนมไดฟูกุ ขนมโมจิ ขนมเปี๊ยะ

Related Products

Scroll To Top