กล่องขนมไดฟูกุ 4 หลุมฐานขาว/100ชุด

กล่องขนมไดฟูกุ 4 หลุมฐานขาว

แพ็คละ 100ชุด

1ลัง 800 ชุด

ขนาด ประมาณ กว้าง 15 ซม ยาว 15ซม สูง 5ซม ขนาดหลุม 6ซม

เหมาะสำหรับใส่ขนมไดฟูกุ ขนมโมจิ ขนมเปี๊ยะ

450 บาท

กล่องขนมไดฟูกุ 4 หลุมฐานขาว

แพ็คละ 100ชุด

ขนาด ประมาณ กว้าง 15 ซม ยาว 15ซม สูง 5ซม ขนาดหลุม 6ซม

เหมาะสำหรับใส่ขนมไดฟูกุ ขนมโมจิ ขนมเปี๊ย

Related Products

Scroll To Top