กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 100*55MM

กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 100*55MM

ความจุ 330 ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท
  • แถวละ 48ใบ ตกใบละ 14 บาท
  • ลังละ 528ใบ ตกใบละ 12.5บาท

 

สำหรับใส่น้ำพริก คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว

*ใส่น้ำหริกแห้งได้ประมาณ130-150กรัม*

192 บาท

กระปุกขนม PET ฝาอลูเงิน ขนาด 100*55MM

ความจุ 330 ml

  • แพ็คละ 12 ใบ ตกใบละ 16 บาท
  • แถวละ 48ใบ ตกใบละ 14 บาท
  • ลังละ 528ใบ ตกใบละ 12.5บาท

 

สำหรับใส่น้ำพริก คุกกี้ ขนม ต่างๆ สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง

กระปุกขนม ฝาเกลียว

Related Products

Scroll To Top